Monthly Archives

október 2016

Vinstri Græn hafa svarað spurningum SÍNE um námslánakerfið

By | LÍN fréttir

Spurningar til stjórnmálaflokka um námslánakerfið   Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Það þarf að endurskoða námslánakerfið. Vinstri græn hafa talað fyrir því að taka eigi upp styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd, án þess að lánskjör verði skert. Auk þess ættu samtímagreiðslur að bjóðast, svo námsmenn neyðist ekki til að taka yfirdráttarlán hjá bankastofnunum. Mikilvægt er að tryggja jafnrétti til náms og Lánasjóður íslenskra námsmanna gegnir mikilvægu hlutverki í því samhengi. Fulltrúar námsmannahreyfinga ættu að hafa aðkomu að vinnunni. Hvað teljið…

Read More

Píratar hafa svarað spurningum SÍNE um námslán

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

Spurningar til stjórnmálaflokka um námslánakerfið   Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Já og já. Píratar eru mjög opnir fyrir hugmyndum um styrkjakerfi og í samþykktri námslánastefnu flokksins kemur m.a. fram að námsmaður sem ljúki námi á réttum tíma skuli fá láninu breytt í styrk upp að ákveðnu marki. Sömuleiðis viljum við leiðrétta grunnframfærslu LÍN til samræmis við eðlilegar fjárþarfir fólks í námi og að hún miðist við það land sem námsmaður stundar nám í, auk þess að afnema tekjutengingar…

Read More

Samfylkingin hefur svarað SÍNE um námslánakerfið

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

1. Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Já, Samfylkingin styður róttækar breytingar á námslánakerfinu. Við viljum að hluti námslána breytist í styrk að námi loknu að því gefnu að námi sé lokið á tilskildum tíma. Þá viljum við að LÍN taki upp samtímagreiðslur framfærslulána, upphæðir þeirra séu hækkaðar og að frítekjumark sé sömuleiðis hækkað.Við teljum brýnt að vinna að breytingunum með víðtæku samráði við hagsmunaaðila, sér í lagi talsmenn lánþega, þ.e. stúdenta. 2. Hvað teljið þið að ætti að vera…

Read More

Framsóknarflokkurinn hefur svarað spurningum SÍNE um námslán

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Framsóknarflokkurinn vill að lokið verði við endurskoðun laga um LÍN með þeim breytingum sem unnið hefur verið að í þinglegri meðferð málsins. Einnig þarf að hækka frítekjumark, endurskoða reglulega raunverulegan framfærslukostnað í samræmi við aðra launahópa og jafna aðstöðu nemenda óháð búsetu. Hluti námslána verði breytt í styrk og sérstök áhersla lögð á að styrkja iðn- og verknám. Þá geta námsmenn ákveðið að taka eingöngu styrk eða styrk og lán eða jafnvel lán að…

Read More

Sjálfstæðisflokkurinn svarar spurningum SÍNE um námslánakerfið

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

Spurningar til stjórnmálaflokka um námslánakerfið   Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Já. Sjálfstæðisflokkurinn telur að taka eigi upp styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd. Bent skal á að Sjálfstæðisflokkurinn barðist fyrir því að frumvarp sem kom betur út fyrir a.m.k. 85% námsmanna samkvæmt niðurstöðum óháðrar greiningar yrði samþykkt á þessu kjörtímabili. Fulltrúar um 20.000 stúdenta kröfðust þess enda að frumvarpið yrði samþykkt.   Sjálfstæðisflokkurinn vill að samráð sé haft við fulltrúa námsmannahreyfinga við undirbúning, gerð frumvarps og á meðan það er…

Read More

Svör frá Viðreisn – stjórnmálin og námslánakerfið

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

Spurningar til stjórnmálaflokka um námslánakerfið : Svör Viðreisnar   Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda?   Viðreisn vill sjá þá breytingu á námslánakerfinu að það sé árangurshvetjandi í formi styrkja. Viðreisn talar fyrir auknu gagnsæi í allri stjórnsýslu og telur mikilvægt að nýta þekkingu og reynslu þeirra sem þekkja aðstæður af eigin raun. Því er mikilvægt að hlustað sé á sjónarmið námsmannahreyfinganna við endurskoðun á námslánakerfinu.   Hvað teljið þið að ætti að vera tilgangur og/eða markmið nýs námalánakerfis? Námslán…

Read More

Svör frá Bjartri Framtíð

By | LÍN fréttir, SíNE fréttir

Spurningar til stjórnmálaflokka um námslánakerfið  – Björt Framtíð   Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda?  Já, við viljum nýtt kerfi námsaðstoðar sem yrði sambland styrkja og lána, og já, námsmenn kæmu að þeirri vinnu frá upphafi til enda.  Hvað teljið þið að ætti að vera tilgangur og/eða markmið nýs námalánakerfis? Að stuðla að því að allir eigi kost á að fara í háskólanám, af alls konar toga, óháð efnahag og að stuðla að góðri námsframvindu.  Hvað teljið þið að séu…

Read More

Stjórnmálin og námslánakerfið

By | SíNE fréttir, Uncategorized

Spurningar frá stjórn SÍNE um námslánakerfið til stjórnmálaflokka og þá hvernig flokkarnir sjá framtíðina fyrir sér í þeim efnum. Við birtum svörin þegar þau berast – fyrst eru það svör Alþýðufylkingarinnar 1. Er það stefna þíns flokks að koma á nýju námslánakerfi? Ef já, munu fulltrúa námsmannahreyfinganna fá að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda? Já hvort það er, – og já, og meira en það: námsmannahreyfingin þarf að vera tilbúinn til að berjast með okkur fyrir nýju kerfi. 2. Hvað teljið þið að ætti að vera tilgangur og/eða markmið nýs námalánakerfis? Námslán eiga að gera fólki…

Read More

Styrkir til framhaldsnáms erlendis

By | SíNE fréttir

Stjórn Ingjaldssjóðs auglýsir eftir umsóknum um styrk úr Ingjaldssjóði á árinu 2016. Nemendur Háskóla Íslands sem stunda eða ætla að leggja stund á framhaldsnám erlendis (meistara- eða doktorsnáms) í rekstrarstjórnun eða alþjóðlegum viðskiptum eiga kost á styrk. Einnig nemendur í tónlistarnámi erlendis. Aðeins þær umsóknir koma til greina sem falla að markmiðum sjóðsins. Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Lesa má nánar um styrkinn hér: http://sjodir.hi.is/styrkir_til_framhaldsnams_erlendis_i_rekstrarstjornun_althjodlegum_vidskiptum_og_tonlist

Read More